Cup of Polish

plan Ministra

CC BY

 AUDIO

POBIERZ PLIK MP3

 • +

  TEKST

  W połowie lutego wicepremier i minister rozwoju, Mateusz Morawiecki, zaprezentował strategię gospodarczą polskiego rządu na następne lata. Jest to długoterminowy plan „Odpowiedzialnego Rozwoju”, w którym minister zaproponował pomysły na dynamiczny wzrost gospodarczy naszego kraju. Podstawą jego realizacji mają być solidne fundamenty ekonomiczne i solidarność społeczna.Jest kilka filarów nowego modelu rozwoju ministra Morawieckiego.

  Po pierwsze, reindustrializacja, czyli budowanie wyspecjalizowanych i konkurencyjnych firm w przemyśle i usługach. Po drugie, innowacyjność, czyli przygotowanie Konstytucji Biznesu – nowego prawa dla firm oraz promowanie innowacji. Po trzecie, wzrost poziomu inwestycji do 25% PKB, czyli bardzo efektywne finansowanie projektów biznesowych i budowanie kapitału poprzez oszczędzanie. Po czwarte, ekspansja zagraniczna poprzez eksport oraz inwestycje, fuzje i przejęcia. Po piąte, rozwój społeczny i regionalny, czyli budowanie rozwoju wszystkich regionów, miast i wsi oraz specjalizacja w edukacji.

  Cele na rok 2020 są ambitne: wzrost inwestycji, wzrost finansowania projektów B+R, wzrost liczby średnich i dużych firm, wzrost polskich inwestycji zagranicznych, wzrost produkcji przemysłowej oraz wzrost PKB do poziomu 79% średniej unijnej.

 • +

  SŁOWNIK

  xxx


 AUDIO

POBIERZ PLIK MP3

 

 • +

  TEKST

  W połowie lutego bieżącego roku Wicepremier Mateusz Morawiecki, który w rządzie PiS-u objął tekę Ministra Rozwoju, przedstawił Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ta długoterminowa strategia gospodarcza oparta jest na założeniu, że odpowiedzialny rozwój kraju zbudowany zostanie na solidnych fundamentach ekonomicznych oraz szeroko rozumianej solidarności społecznej.

  Minister Morawiecki podkreślił jednak, że – diagnozując obecną sytuację gospodarczą Polski – widzi pięć pułapek rozwojowych, których chciałby unikać w kolejnych latach. Są to: pułapka średniego dochodu, pułapka braku równowagi, pułapka przeciętnego produktu, pułapka demograficzna oraz pułapka słabości instytucji. Kolejno oznaczają one, iż połowa Polaków zarabia poniżej 2, 5 tysiąca złotych „na rękę”, na polskim rynku dominuje kapitał zagraniczny, wytwarzamy zbyt mało innowacyjnych produktów i usług, bardzo szybko się starzejemy jako społeczeństwo oraz próbujemy działać w ramach nieefektywnych instytucji administracji publicznej.

  Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju opiera się na pięciu filarach.

  Pierwszym filarem jest industrializacja. Hasło to oznacza wsparcie dla przemysłu, zwiększenie wydatków na badania i rozwój, budowanie specjalizacji i konkurencyjności oraz wysokiej jakości miejsc pracy. Drugim filarem została innowacyjność. Rola rządu miałaby polegać na prawnym, finansowym i marketingowym wsparciu dla nowoczesnych firm, m.in. poprzez przygotowanie Konstytucji Biznesu. Kolejnym filarem będzie kapitał dla inwestycji, co znaczy po prostu większe finansowanie inwestycji przez państwo oraz efektywniejsze wykorzystanie funduszy europejskich. Czwarty filar to ekspansja zagraniczna polskiego biznesu rozumiana zarówno jako zwiększenie poziomu eksportu, jak i zdobywanie nowych rynków poprzez inwestycje bezpośrednie, fuzje czy przejęcia. Ostatnim filarem jest natomiast rozwój społeczny i regionalny, gdzie głównymi postulatami są mądra polityka regionalna oraz jakościowa zmiana szkolnictwa zawodowego.

  Ambitne cele, jakie stawia sobie minister na rok 2020? Wzrost inwestycji do poziomu 25% PKB. Wzrost wydatków na badania i rozwój do 2% PKB. Wzrost liczby średnich i dużych firm do 22 tysięcy. Wzrost polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych o 70%. Wzrost produkcji przemysłowej ponad PKB. PKB na głowę na poziomie 79% średniej unijnej.

  Ambitnie. To prawda. Czy możliwe? „Pożyjemy, zobaczymy”.

 • +

  SŁOWNIK

  xxx


  xxx

 

 

Ewaluacja
FavoriteLoadingDodaj do ulubionych

Post your comments