Rafał Blechacz – Gilmore Award 2014 - Cup of Polish

Rafał Blechacz – Gilmore Award 2014

Cameron o Polakach
20 kwietnia 2021
Scorsese fanem polskiego filmu
20 kwietnia 2021
blechacz1

Audio 1

Polski pianista Rafał Blechacz dostał prestiżową Gilmore Artist Award w 2014 roku. Jest to nagroda za wyjątkowy kunszt artystyczny.

Amerykańska Fundacja nagradza koncertujących pianistów co 4 lata. Pianiści nie wiedzą, że są kandydatami do nagrody. Komisja Fundacji obserwuje ich incognito w czasie koncertów. Zwykle – przez kilka lat. Pianista dostaje też 300 tysięcy dolarów na dalszą edukację i własne potrzeby.

Rafał Blechacz to pierwszy laureat Konkursu Chopinowskiego w 2005 roku oraz laureat nagród specjalnych tego konkursu: za mazurki, za poloneza, za koncert i za sonaty.

Urodził się w 1985 roku. Kiedy miał 5 lat, zaczął grać na pianinie. W 2007 roku skończył Akademię Muzyczną w Bydgoszczy. Artysta cały czas koncertuje na całym świecie i dla Deutsche Gramofon nagrywa płyty z muzyką Chopina, Haydna, Mozarta, Beethovena, Debussy’ego i Szymanowskiego.

pianista – osoba, która gra na fortepianie

prestiżowy – taki, który ma prestiż, dużą wartość

wyjątkowy – specjalny, genialny, inny

nagradzać / nagrodzić – dać nagrodę

dalszy – comp. od: daleki

potrzeba – coś, czego potrzebuję, muszę mieć

nagrywać / nagrać – rejestrować muzykę, film

płyta – album muzyczny, CD

Audio 2

W 2014 roku Gilmore Artist Award zdobył polski pianista, Rafał Blechacz. Nagroda przyznawana jest co 4 lata koncertującym pianistom z całego świata za wyjątkowy kunszt artystyczny. Fundacja uzasadnia swój tegoroczny wybór następująco: „Rafał Blechacz został przez nas wybrany jako artysta o naprawdę wybitnej osobowości, którego muzykalność i oddanie się bez reszty sztuce, wróżą mu długą i świetlaną karierę” .

Fundacja wybiera laureata dzięki przesłuchaniom incognito. Działania artystów – zarówno koncerty, jak i nagrania – są obserwowane przez kilka lat. Dopiero po takiej selekcji komitet nominacyjny podejmuje ostateczną decyzję.

Rafał Blechacz to kolejny, po Krystianie Zimermanie i Piotrze Anderszewskim, polski pianista, który zdobył uznanie na całym świecie. Urodził się w 1985 roku w miejscowości Nakło. W wieku 5 lat zaczął grać na fortepianie, a w wieku 20 lat,  w 2005 roku, wygrał XV Konkurs Chopinowski. Zdobył na nim również nagrody specjalne: Nagrodę Polskiego Radia za wykonanie mazurków, Nagrodę Towarzystwa im. F. Chopina za wykonanie poloneza, Nagrodę Filharmonii Narodowej za wykonanie koncertu i nagrodę Krystiana Zimermana za wykonanie sonat.

Obecnie, pianista koncertuje na całym świecie i od 2006 nagrywa dla Deutsche Gramofon. Przygotował już albumy z muzyką Chopina, Haydna, Mozarta, Beethovena, Bedussy’ego i Szymanowskiego.

zdobywać / zdobyć – wygrywać / wygrać

przyznawać / przyznać – dawać / dać

wyjątkowy – szczególny, specjalny, inny

uzasadniać / uzasadnić – podać argumentację

wybitny – genialny

wróżyć – prognozować

świetlany – jak światło; tu: fantastyczny

przesłuchanie – sytuacja, kiedy komisja słucha kandydata

podejmować / podjąć decyzję – (z)decydować

uznanie – szacunek, podziw

wykonywać / wykonać – (z)robić, (za)prezentować

LOGIN