(k)raj dla niepalących? - Cup of Polish

(k)raj dla niepalących?

Szczecin i jego Filharmonia
21 April 2021
Chopin w liczbach
21 April 2021

Audio 1

9 milionów Polaków pali papierosy. Pali około 1/3 dorosłych, z czego 84% – regularnie, a 16% okazjonalnie. 40% mężczyzn i 21% kobiet to palacze. Co ciekawe jednak, blisko połowa Polaków nie paliła nigdy.74% Polaków zgadza się na zakaz palenia w miejscach publicznych. 90% popiera ten zakaz w szpitalach, kinach, teatrach, na uniwersytetach i w środkach transportu publicznego. Około 70% popiera zakaz palenia na dworcach, lotniskach, przystankach, w restauracjach oraz w pracy. 57 % jest za jego utrzymaniem w barach i kawiarniach, zaś połowa Polaków chce zakazu palenia papierosów na ulicach.Ministerstwo Zdrowia podaje, że przez 20 lat wyda blisko 200 miliardów złotych na leczenie chorób, które są skutkiem palenia.Przemysł tytoniowy w Polsce daje pracę 500 tysiącom ludzi oraz przynosi ponad 20 miliardów złotych, co stanowi 10% przychodów budżetowych. Akcyza to 65% ceny paczki papierosów, zaś VAT – następne 20%.

Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje zwiększenie akcyzy do 75%. Oznaczałoby to jednak wzrost cen o 300%, ale przede wszystkim – wzrost szarej strefy handlu papierosami. Już teraz co 4 papieros jest nielegalny.

palacz – osoba, która pali papierosy

dorosły – op. dziecko

zgadzać się / zgodzić się – akceptować

zakaz – informacja, że nie wolno czegoś robić

środek transportu – np.: samochód, tramwaj, autobus

popierać / poprzeć – być za, zgadzać się z kimś

utrzymywać / utrzymać – zostawić

leczenie – terapia

skutek – efekt

przemysł – firmy, które produkują konkretne rzeczy

tytoniowy – papierosowy

przychody – zarobione pieniądze

szara strefa – nielegalna część biznesu

handel – sprzedawanie i kupowanie

Audio 2

Blisko 1/3 dorosłych Polaków pali papierosy. Dokładnie oznacza to, że 9 milionów palaczy wypala co roku 42 miliardy sztuk papierosów. 84% z nich pali regularnie, 16 % – sporadycznie, zaś prawie połowa Polaków nie paliła nigdy. Wyraźny jest podział ze względu na płeć – pali 21% kobiet i 40 % mężczyzn.

Polacy nie palą jednak zwykle poza specjalnie wyznaczonymi strefami, gdyż od 2010 roku obowiązuje u nas zakaz palenia w miejscach publicznych. Pomimo początkowego sprzeciwu przestrzegamy teraz tego przepisu – popiera go 74% ludzi. Najwięcej, bo aż 90% chce utrzymania zakazu w szpitalach, kinach, teatrach, na uczelniach oraz w środkach transportu publicznego. 70% to zwolennicy zakazu palenia na dworcach, lotniskach, przystankach, w miejscach pracy i w restauracjach. 57% widzi jego zasadność w barach i kawiarniach, zaś jedynie połowa – na ulicach.

Polskie Ministerstwo Zdrowia szacuje, że w ciągu najbliższych 20 lat, na leczenie chorób, których przyczyną jest palenie papierosów, m.in.: nowotworów płuc, wyda 200 miliardów złotych.

Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje podniesienie akcyzy na papierosy z 65 do 75% ceny każdej sprzedawanej w Polsce paczki wyrobów tytoniowych. Wzrost akcyzy o 10% miałby zmniejszyć liczbę palaczy o 3 do 5 %. Niemniej jednak w Polsce spowodowałby on wzrost ceny paczki papierosów z 14 do 40 złotych, a co za tym idzie wzrost szarej strefy w handlu papierosami. Już teraz co czwarty wypalany w naszym kraju papieros pochodzi z nielegalnego źródła, a jego główną zaletą jest 3-4 – krotnie niższa cena.

Tymczasem przemysł tytoniowy zapewnia miejsca pracy 500 tysiącom ludzi oraz przychody rzędu 20 miliardów złotych rocznie, co stanowi 10% państwowego budżetu.

wypalać / wypalić – palić papierosy do ostatniego

wyraźny – widoczny, precyzyjny

podział – pogrupowanie

płeć – podział na kobiety i mężczyzn

wyznaczony – zaplanowany i oznakowany

obowiązywać – być aktualnym

pomimo – chociaż

sprzeciw – brak zgody

przestrzegać – realizować w praktyce przepisy

przepis – regulacja prawna

zwolennik – osoba, która popiera coś

zasadność – sensowność

(o)szacować – (po)liczyć wstępnie

przyczyna – powód

nowotwór – rak; choroba

płuca – narząd, którym oddychamy

podnosić / podnieść – tu: zwiększać / zwiększyć

wyroby tytoniowe – produkty z tytoniu, np. papierosy

źródło – miejsce, z którego coś pochodzi

zapewniać / zapewnić – (za)gwarantować

LOGIN