Co to jest minimum? - Cup of Polish

Co to jest minimum?

Oskarowe nominacje
21 kwietnia 2021
Jaka Komunia?
21 kwietnia 2021
euostat.plmin--1024x587

Audio 1

Eurostat opublikował dane na temat pensji minimalnej w 21 krajach Unii Europejskiej.

Polska znalazła się na 13 miejscu z pensją minimalną brutto 1750 złotych, a więc około 390 Euro. Jest to prawie połowa średniej polskiej pensji, która w 2015 roku wynosi blisko 4000 złotych brutto. Pensję minimalną zarabia 10 % polskich pracowników. Podobnie, 10% zarabia najwięcej, powyżej 6500 złotych. Najwięcej Polaków, bo aż 2/3, zarabia poniżej średniej krajowej.

Od 2008 roku polska pensja minimalna wzrosła o 30%.

dane – informacje statystyczne

pensja – pieniądze, które raz na miesiąc dostajemy za pracę

średnia – statystyczna

wynosić – matematycznie: być równym, takim samym

zarabiać / zarobić – dostawać pieniądze za pracę

powyżej – więcej niż…

poniżej – mniej niż…

wzrastać / wzrosnąć – być większym

Audio 2

Eurostat przedstawił kolejne wyniki badań dotyczących pensji minimalnej w 21 krajach Unii Europejskiej.

Polska pensja minimalna brutto wynosi 1750 złotych, czyli około 390 Euro, i zapewnia nam 13. miejsce w rankingu. Przy uwzględnieniu wartości siły nabywczej, czyli realnej wartości pieniądza, przesuwamy się o jedno oczko w górę.

W porównaniu ze średnią krajową pensja minimalna to jej 48%. Jeśli chodzi zaś o liczbę pracowników zarabiających na podstawie umowy o pracę, to w przypadku pensji minimalnej jest to 10%, a w przypadku przedziału między płacą minimalną a średnią – 2/3 Polaków. Co ciekawe, najniższe zarobki otrzymuje tyle samo Polaków, co najwyższe, tj. powyżej 6500 złotych.

Wynagrodzenie Polaków systematycznie rośnie – minimalna pensja zwiększyła się od 2008 roku o 30%. W pierwszych miesiącach bieżącego roku realne płace wzrosły o 6,5% w ujęciu rok do roku, co jest najlepszym wskaźnikiem od tego właśnie 2008.

przedstawiać / przedstawić – (za)prezentować

kolejny – następny

dotyczyć – być na jakiś temat

uwzględniać / uwzględnić – brać / wziąć pod uwagę

siła nabywcza – informacja, ile można kupić za konkretną sumę

przesuwać się / przesunąć się – zmienić miejsce

oczko – tu: miejsce

porównanie – pokazanie różnic

na podstawie – na bazie

przypadek – tu: specyficzna sytuacja

przedział – obszar, miejsce od…do…

otrzymywać / otrzymać – dostawać / dostać

wynagrodzenie – pensja, zarobki

bieżący – aktualny

wskaźnik – czynnik, faktor

LOGIN