NEUROCHIRURGIA – pacjent chodzi - Cup of Polish

NEUROCHIRURGIA – pacjent chodzi

Witamina D
21 kwietnia 2021
Zaduszki
21 kwietnia 2021
olej

Audio 1

Sparaliżowany pacjent może chodzić dzięki pionierskiej operacji we Wrocławiu.Doktor Paweł Tabakow we współpracy z profesorem Geoffreyem Raismanem z University College London przeprowadził operację transplantacji komórek nerwowych do kręgosłupa. Operacja i bardzo intensywna rehabilitacja dały spektakularne efekty.Pacjent, 40 – letni Dariusz Fidyka, znowu chodzi i czuje. Zaczął też prowadzić samochód i jest samodzielny. A jego historia zainteresowała media, lekarzy i pacjentów na całym świecie.Ten fantastyczny przełom w medycynie był możliwy dzięki brytyjskim fundacjom, które sfinansowały eksperymentalny projekt naukowców i rehabilitację Pana Darka. Wszystkie wyniki badań będą publicznie dostępne, a doktor Tabakow szuka następnych pacjentów do operacji.

współpraca – kooperacja

przeprowadzać / przeprowadzić – (z)realizować coś

komórka – najmniejsza część organizmu

kręgosłup – długa część szkieletu na plecach

prowadzić – tu: kierować samochodem

samodzielny – działający bez pomocy

przełom – punkt, w którym zmienia się coś bardzo ważnego

wynik – rezultat

dostępny – taki, którego wszyscy mogą używać

Audio 2

40-letni Dariusz Fidyka znowu chodzi. Po ataku nożem był sparaliżowany z powodu uszkodzenia rdzenia kręgowego. Dzięki operacji i bardzo żmudnej, długiej rehabilitacji odzyskał czucie w nogach, może poruszać się z chodzikiem, prowadzi samochód. Powoli wracają również funkcje fizjologiczne i seksualne.

Przełomowa operacja została przeprowadzona we Wrocławiu. Doktor Paweł Tabakow z Kliniki Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przeszczepił namnożone w laboratorium komórki glejowe opuszki węchowej do uszkodzonej części rdzenia kręgowego pacjenta. Spowodowało to regenerację rdzenia kręgowego i wzbudziło ogromne zainteresowanie na całym świecie.

Operacja i rehabilitacja były możliwe dzięki współpracy z profesorem Geoffreyem Raismanem z University College London i brytyjskimi fundacjami, które sfinansowały eksperyment i będą upubliczniać jego wyniki.

Jak mówią naukowcy, nastąpiło otwarcie drzwi do przyszłości.

powód – przyczyna; informacja, dlaczego

uszkodzenie – zniszczenie

rdzeń kręgowy – część centralnego systemu nerwowego znajdująca się w kręgosłupie

żmudny – trudny i długi

odzyskiwać / odzyskać – znowu coś mieć po stracie

poruszać się – fizycznie zmieniać położenie ciała lub miejsce, gdzie jesteśmy

przełomowy – decydujący, zmieniający historię

przeszczepiać / przeszczepić – zrobić transplantację

namnożony – zwielokrotniony, zmultiplikowany

komórki glejowe – komórki mielinowe w mózgu

wzbudzać / wzbudzić – (s)prowokować

LOGIN