Cup of Polish

umowa śmieciowa?

 • Polish lesson about economy: the minimum hourly rate in Poland
 • listen! read! discuss!
 • in Polish. about Poland.
 • podcasts, texts and keywords in Polish 
 • Polish vocabulary and useful Polish structures 

 

 AUDIO 

POBIERZ PLIK MP3

 • +

  TEKST

  Związki zawodowe, pracodawcy i rząd zgodzili się na wprowadzenie godzinowej stawki minimalnej. Rada Dialogu Społecznego, w której prowadzone były negocjacje, rekomendowała konkretną kwotę, tj. 12 złotych.Godzinowa stawka minimalna zostanie w Polsce wprowadzona po raz pierwszy i dotyczyć będzie umów cywilno – prawnych. Są to przede wszystkim umowy o dzieło i umowy – zlecenia oraz samozatrudnienie, które nazywa się u nas umowami śmieciowymi. Dlaczego? Ponieważ nie gwarantują one pracownikom ani wielu świadczeń, np. urlopów czy zwolnień, ani całego ubezpieczenia zdrowotnego czy emerytalnego. Pracownik w Polsce ma prawo do wszystkich świadczeń, tylko jeśli podpisał umowę o pracę.Kompromisowa godzinowa stawka minimalna to 12 złotych brutto. Netto, do ręki, pracownicy dostaną 8 złotych 70 groszy. Propozycja ta jest szczególnie ważna dla osób wykonujących usługi sprzątania, ochrony czy prowadzenia kuchni. Wejdzie w życie po podpisaniu jej przez rząd i prezydenta od stycznia 2017 roku.

 • +

  SŁOWNIK

  związki zawodowe

  pracodawca

  pracownik

  stawka

  umowa cywilno – prawna

  umowa śmieciowa

  umowa o dzieło

  umowa – zlecenie

  samozatrudnienie

  umowa o pracę

  świadczenie

  ubezpiecznie


 AUDIO 

POBIERZ PLIK MP3

 

 • +

  TEKST

  Po czterech latach prób porozumienia się Rada Dialogu Społecznego, w skład której wchodzą związki zawodowe, organizacje pracodawców i strona rządowa, podjęła decyzję o wprowadzeniu minimalnej stawki godzinowej w wysokości 12 złotych dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy cywilno – prawne.

  Umowy te, nazywane w Polsce umowami śmieciowymi, to umowy o dzieło, umowy – zlecenia oraz często tzw. samozatrudnienie. Stały się one niezwykle częste z powodu możliwości ograniczania kosztów pracy, jakie niewątpliwie dają pracodawcom czy zatrudniania się w ramach elastycznych godzin i form  pracy, jakie dają pracownikom. Niestety, z drugiej strony, tych ostatnich pozbawiają też wielu świadczeń  – urlopów, zwolnień, okresów wypowiedzenia czy ubezpieczeń, zarówno społecznych – np. emerytalnych, jak i zdrowotnych. Prawo do pełnych świadczeń pracowniczych mają w Polsce jedynie osoby zatrudnione na umowę o pracę. Nowa godzinowa stawka minimalna ma za zadanie m.in. uprzywilejowanie tych właśnie umów o pracę.

  12 złotych, o których mowa, jest minimalną stawką godzinową brutto, co oznacza, że pracownik otrzyma na rękę, netto, 8 złotych 70 groszy. Przy ośmiogodzinnym dniu pracy, jego miesięczne wynagrodzenie wynosi więc około 1400 złotych.

  Najbardziej palącą potrzebę uregulowania tej kwestii dostrzec można przede wszystkim wśród osób zatrudnionych w usługach sprzątania, ochrony czy prowadzenia kuchni. Nowe prawo, ma szansę wejść w życie w styczniu przyszłego roku po złożeniu podpisów przez rząd i prezydenta.

 • +

  SŁOWNIK

  porozumienie

  związki zawodowe

  pracodawca

  pracownik

  podejmować / podjąć decyzję

  zatrudniać / zatrudnić

  umowa cywilno – prawna

  umowa śmieciowa

  umowa o dzieło

  umowa – zlecenie

  samozatrudnienie

  pozbawiać / pozbawić

  świadczenie

  zwolnienie

  okres wypowiedzenia

  ubezpieczenie

  uprzywilejować

  wynagrodzenie

  dostrzegać / dostrzec

 

 

Ewaluacja
FavoriteLoadingDodaj do ulubionych

Post your comments