Umowa śmieciowa? - Cup of Polish

Umowa śmieciowa?

Żubry i dęby w puszczy
21 April 2021
Protesty, manifestacje, demonstracje
21 April 2021

Audio 1

Związki zawodowe, pracodawcy i rząd zgodzili się na wprowadzenie godzinowej stawki minimalnej. Rada Dialogu Społecznego, w której prowadzone były negocjacje, rekomendowała konkretną kwotę, tj. 12 złotych.Godzinowa stawka minimalna zostanie w Polsce wprowadzona po raz pierwszy i dotyczyć będzie umów cywilno – prawnych. Są to przede wszystkim umowy o dzieło i umowy – zlecenia oraz samozatrudnienie, które nazywa się u nas umowami śmieciowymi. Dlaczego? Ponieważ nie gwarantują one pracownikom ani wielu świadczeń, np. urlopów czy zwolnień, ani całego ubezpieczenia zdrowotnego czy emerytalnego. Pracownik w Polsce ma prawo do wszystkich świadczeń, tylko jeśli podpisał umowę o pracę.Kompromisowa godzinowa stawka minimalna to 12 złotych brutto. Netto, do ręki, pracownicy dostaną 8 złotych 70 groszy. Propozycja ta jest szczególnie ważna dla osób wykonujących usługi sprzątania, ochrony czy prowadzenia kuchni. Wejdzie w życie po podpisaniu jej przez rząd i prezydenta od stycznia 2017 roku.

związki zawodowe

pracodawca

pracownik

stawka

umowa cywilno – prawna

umowa śmieciowa

umowa o dzieło

umowa – zlecenie

samozatrudnienie

umowa o pracę

świadczenie

ubezpiecznie

Audio 2

Po czterech latach prób porozumienia się Rada Dialogu Społecznego, w skład której wchodzą związki zawodowe, organizacje pracodawców i strona rządowa, podjęła decyzję o wprowadzeniu minimalnej stawki godzinowej w wysokości 12 złotych dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy cywilno – prawne.

Umowy te, nazywane w Polsce umowami śmieciowymi, to umowy o dzieło, umowy – zlecenia oraz często tzw. samozatrudnienie. Stały się one niezwykle częste z powodu możliwości ograniczania kosztów pracy, jakie niewątpliwie dają pracodawcom czy zatrudniania się w ramach elastycznych godzin i form  pracy, jakie dają pracownikom. Niestety, z drugiej strony, tych ostatnich pozbawiają też wielu świadczeń  – urlopów, zwolnień, okresów wypowiedzenia czy ubezpieczeń, zarówno społecznych – np. emerytalnych, jak i zdrowotnych. Prawo do pełnych świadczeń pracowniczych mają w Polsce jedynie osoby zatrudnione na umowę o pracę. Nowa godzinowa stawka minimalna ma za zadanie m.in. uprzywilejowanie tych właśnie umów o pracę.

12 złotych, o których mowa, jest minimalną stawką godzinową brutto, co oznacza, że pracownik otrzyma na rękę, netto, 8 złotych 70 groszy. Przy ośmiogodzinnym dniu pracy, jego miesięczne wynagrodzenie wynosi więc około 1400 złotych.

Najbardziej palącą potrzebę uregulowania tej kwestii dostrzec można przede wszystkim wśród osób zatrudnionych w usługach sprzątania, ochrony czy prowadzenia kuchni. Nowe prawo, ma szansę wejść w życie w styczniu przyszłego roku po złożeniu podpisów przez rząd i prezydenta.

porozumienie

związki zawodowe

pracodawca

pracownik

podejmować / podjąć decyzję

zatrudniać / zatrudnić

umowa cywilno – prawna

umowa śmieciowa

umowa o dzieło

umowa – zlecenie

samozatrudnienie

pozbawiać / pozbawić

świadczenie

zwolnienie

okres wypowiedzenia

ubezpieczenie

uprzywilejować

wynagrodzenie

dostrzegać / dostrzec

LOGIN