Czy w Polsce jest praca? - Cup of Polish

Czy w Polsce jest praca?

Owocowy raj
21 April 2021
Szczecin i jego Filharmonia
21 April 2021

Audio 1

Bezrobocie w Polsce jest najniższe od 2008 roku i wynosi 10 %. To znaczy, że bez pracy jest 1 milion 565 tysięcy Polaków. W sierpniu liczba bezrobotnych spadła o 20 tysięcy, a przez ostatnie 2 lata – aż o 518 tysięcy. Z drugiej strony, liczba ofert pracy wzrosła przez ostatni rok o 26%. Sytuacja najbardziej poprawiła się w trzech województwach: śląskim, łódzkim i kujawsko – pomorskim.Najwięcej osób bez pracy było w Polsce w 2004 roku, kiedy poziom bezrobocia wzrósł do 20 %. W 2008 spadł do około 10%, a potem znowu wzrastał. W 2012 roku wzrósł do 13,5%. W tym roku bezrobocie utrzymuje się na poziomie około 10%, ale Ministerstwo Pracy prognozuje, że jeszcze spadnie.

bezrobocie – sytuacja, w której ludzie nie mają pracy

najniższy – supelative od: niski

wynosić – być równym, mieć konkretną wartość

bezrobotny – osoba, która nie pracuje

liczba – tu: informacja, ile

spadać / spaść – w statystyce: zmniejszać się, iść w dół

wzrastać / wzrosnąć – w statystyce: zwiększać się, iść w górę

poprawiać się / poprawić się – być lepszym

utrzymywać się / utrzymać się – w statystyce: być stabilnym

Audio 2

Poziom bezrobocia w Polsce spadł do najniższego od 2008 roku poziomu 10%.

Oznacza to, że w naszym kraju jest 1 milion 565 tysięcy oficjalnie zarejestrowanych bezrobotnych. W ciągu ostatniego miesiąca liczba bezrobotnych spadła o 20 tysięcy, zaś w ciągu ostatnich 2 lat zmniejszyła się aż o 518 tysięcy. W sierpniu odnotowano również największą od 2001 liczbę 119 tysięcy ofert pracy. Poprawa sytuacji na rynku pracy wiąże się ze wzrostem produkcji, a co za tym idzie – poziomu zatrudnienia.

W połowie lat 90. bezrobocie w Polsce wynosiło 17%. Potem spadało i w 1998 roku osiągnęło poziom 12%, co spowodowane było pierwszym po transformacji wysokim tempem wzrostu gospodarczego. Niestety, późniejsze spowolnienie będące wynikiem prawdziwych restrukturyzacji przedsiębiorstw, ich prywatyzacji, zmiany organizacji pracy i sprzedaży oraz integracji handlowej z Unią Europejską, skutkowało wzrostem bezrobocia do poziomu 20% w 2004 roku.

W kolejnych latach liczba bezrobotnych spadała – osiągnęła 15 % w 2006 roku i 12 – w 2010. W 2012 wzrosła o blisko 1,5%, zaś ostatnio spadła do 10 %.

Ministerstwo Pracy twierdzi, że jeszcze w tym roku poziom bezrobocia spadnie i osiągnie wartość jednocyfrową.

poziom – stan zaawansowania, stopień, wartość; też: kondygnacja budynku

oznaczać – znaczyć

(z)wiązać się z – być połączonym z

zatrudniać / zatrudnić – dać komuś pracę

osiągać / osiągnąć – dojść do…

(s)powodować – być powodem, mieć jakiś skutek, rezultat

gospodarczy – ekonomiczny

spowolnienie – sytuacja, kiedy coś działa wolniej

przedsiębiorstwo – firma

skutkować – mieć jakiś skutek rezultat

(s)twierdzić – powiedzieć

LOGIN